CHINESE
Index» People» Distinguished Members

Distinguished Members

Distinguished members

 
 
 
Academician of the Chinese Academy of Sciences1 double-employed

Quan YUAN

Recruitment Program of Global Experts (Thousand Talents Program)
1

Neil R. Foster2009

Distinguished under the Changjiang Scholars Program of the Ministry of Education
3

 

Jianfeng CHEN(2002  Zhengming GAO(2009 Chongli ZHONG(2012

 


Chair Professors under the Changjiang Scholars Program of the Ministry of Education
1

 

Ruihong ZHANG(2009

 


National Distinguished Young Scholars
4

 

Zhenyu LIU(1997  Jianfeng CHEN(2003  Biaohua CHEN(2006 Chongli ZHONG(2007

 


973 Program Chief Scientist
1

Zhenyu LIU

Nationally Outstanding Teachers
1

 

Zurong YANG(2006

 


Outstanding Teachers of Beijing
4

 

Zurong YANG(2006  Weidong ZHANG(2007 Jianwei LI(2009 Wei Liu(2014

 


Winner of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars
1

 

Qingyuan YAN(2013

 


New Century Talents Scheme of the Ministry of Education
16


Lixiong WEN2004 Weidong ZHANG2005 Dapeng CAO2006 Zhigang LEI2006 Xia TAO2006Lei SHAO2007  Jianguo MI2008 Weize WU2008 Runduo ZHANG2009 Zhongqi REN2010) Qingya LIU2011 Zhiping LIU2011  Jiexin WANG2012 Qingyuan YANG2012 Zhiming LIU2013) Yi ZHANG2013